Портрет

Mинала през класическото обучение на рисуване с линии, форми и светлосенки и перспектива, отразено в някои нейни по-ранни творби, като ‚Портрет на майка ми‘ много скоро Олга Белопитова започва да търси своето място и своя собствен стил, в резултат на което се появява цяла галерия от портрети на млади жени, които са загадъчни, елегантни и уверени. Като портретист тя улавя най-характерното както за възрастта, така и за индивидуалността и излъчването.