Натюрморт

Цветът и неговата разработка са също водещите в натюрмортите на художничката, като отново тя избягва да представя детайлно и обемно елементите. В някои случаи те са само загатнати  и като форма, и като цвят и са минималистично третирани, цветята са обрисувани в характерната за тях гама, но също обобщени и в много случаи на контрастираш фон.