Пейзаж

Разработването на нюансите на цвета, неговата  пастьозност и монохромност в отделни участъци са още по-силно изразени в пейзажа. Над всичко доминира небето, което никога не е чисто, ясно и безоблачно, а напротив – цветно, буреносно или наситено с цветовете на залеза. Небето обединява не само цветово композицията, но и отразява късче от целия космос.

Едни от любимите композиционни прийоми на художничката в пейзажа е къс път в силна перспектива точно срещу зрителя и земята с много нисък хоризонт. Интересен за нея е контрастът между прокараните от човека прави линии на пътя и строгата геометрия на изораната или посеяна нива от една страна и от друга купола на небето и естествените форми на хълмовете и планините.