Из съдържанието на Каталога издаден от Галерия Ведарт с атворски текст на Аксиния Джурова, 2010 г.

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

 

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова

Брошура Олга Белопитова